Naast het risico van vermogensschade door productie-/omzetverlies en door aansprakelijkheid, kan er ook vermogensschade ontstaan wanneer u juridische kosten moet maken om schadevergoeding van derden te verkrijgen. Bij complexe zaken kunnen de kosten van rechtsbijstand flink oplopen met alle risico’s van dien. Hetzelfde geldt wanneer u uw vorderingen op debiteuren niet kunt innen. Voor uw bedrijfscontinuïteit is beheersing van uw kredietrisico’s zeer belangrijk.