Met de inboedelverzekering zijn uw huishoudelijke zaken verzekerd tegen onder andere brandschade, stormschade, waterschade en inbraakschade. Maar het is ook mogelijk om uw inboedel te verzekeren tegen alle van buiten komende onheilen.

Het is van belang om het onderscheid te maken tussen datgene wat bij het woonhuis hoort (alles wat nagelvast aan uw woning zit) en wat tot de inboedel behoort (zaken die u kunt meenemen of verplaatsen, zonder beschadiging aan de woning toe te brengen).

Wanneer u de inboedelwaardemeter invult, wordt de juiste waarde van de inboedel vastgesteld en bent u gedurende vijf jaar niet onderverzekerd.