Algemeen

Risicobeheer, risicomanagement, risico-inventarisatie, risico-analyse.
Het zijn termen en begrippen die we steeds vaker horen, maar wat betekent het nu voor de ondernemer en welke tussenpersoon is nog echt geïnteresseerd in uw bedrijf en echt in staat om samen met u risico’s inzichtelijk te maken en vervolgens beheersbaar te maken? Met maar één doel: het waarborgen van uw bedrijfscontinuïteit.
Vijlbrief Verzekeringen & Risicobeheer is voor u die tussenpersoon. Wij zijn niet anders gewend. Op basis van onderstaand stappenplan bieden wij u een risicobeheersconcept, dat u duidelijkheid geeft. Zodat u kunt doorgaan met ondernemen.

Risico’s

Ieder bedrijf heeft te maken met risico’s. Groot of klein, vaak of weinig voorkomend, overdraagbaar (verzekeren) of niet overdraagbaar (ondernemersrisico’s).

Risicobeheer

Ieder bedrijf wil de risico’s beheersen tegen de laagst mogelijke kosten.
Met dat ene doel: de continuïteit op een gezonde manier waarborgen.
Dit betekent dat risicobeheer verdeeld kan worden in drie stappen:

1. Risico-inventarisatie

Het benoemen van de risico’s die de continuïteit van het bedrijf in gevaar kunnen brengen.
Denkt u hierbij aan:
a. bezitsrisico’s zoals schade aan bedrijfsgebouwen, inventaris en vervoermiddelen.
b. vermogensschaderisico’s zoals aansprakelijkheid, rechtshulp en krediet.
c. arbeidsrisico’s zoals ziekte en arbeidsongeschiktheid van personeel of directie.

2. Risico-analyse

Wanneer de risico’s geïnventariseerd zijn, kunnen zij worden geanalyseerd:
beschrijving, locatie, invloed en de omvang van het risico.

3. Risico-reductie

U kunt maatregelen nemen om:
a. risico’s te verminderen of beperken (denkt u aan orde/netheid, onderhoud, maar ook aan preventie zoals een alarminstallatie)
b. risico’s over te dragen (verzekeren) of
c. bepaalde risico’s zelf te dragen (kleinere risico’s of een eigen risico op een verzekering).

Risicoadvies

Na de hiervoor beschreven stappen wordt een rapport uitgebracht, waarin uw bedrijfs- en risicoprofiel wordt beschreven, de risico’s zijn benoemd en hoe uw verzekeringen hierop aansluiten. Aan de hand van dit rapport bespreken wij eventuele alternatieven om risico’s te beperken of aanpassingen aan te brengen binnen uw verzekeringspakket. Hierdoor betaalt u nooit meer premie dan strikt noodzakelijk is.

Periodieke evaluatie

Risicobeheer is een continu proces. Uw bedrijf en omgeving zijn immers constant in beweging en hierdoor veranderen ook de risico’s voortdurend. Door periodiek met u een afspraak te maken, houden wij gezamenlijk de risico’s in beeld en zorgen wij er voor dat uw verzekeringsportefeuille up-to-date blijft. Hierdoor realiseren wij samen een betere waarborg voor uw continuïteit.