Uw bedrijf loopt het risico door derden te worden aangesproken om schade te vergoeden. Dit gebeurt wanneer een tegenpartij vindt dat u aansprakelijk bent voor geleden materiële schade, letselschade en/of daaruit voortvloeiende vermogensschade of zelfs pure vermogensschade. En niet alleen derden kunnen u aanspreken, maar ook uw eigen personeel.