De continuïteit van uw bedrijf kan in gevaar komen door schade aan of verlies van uw bedrijfsmatige bezittingen. Deze bezittingen of bedrijfsmiddelen kunnen worden onderverdeeld in onroerende zaken (uw bedrijfsgebouwen) en in roerende zaken. Tot de roerende zaken behoren uw bedrijfsinventaris, uw goederen en uw vervoermiddelen.