De invoer van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018, waardoor burgers meer en betere privacy rechten hebben gekregen en bedrijven die persoonsgegevens verwerken, veel meer verplichtingen, heeft tot nog meer bewustwording van Cyberrisico’s geleid.

Niet alleen bent u verplicht een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en er alles aan te doen de persoonsgegevens te beschermen, maar criminelen kunnen door cybercrime ook de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen.

Cybercrime is de snelst groeiende vorm van misdaad. Phishing-mails, hacking, het plat leggen van systemen, het stelen van gegevens, het installeren van virussen, digitale afpersing; steeds meer bedrijven worden hiermee geconfronteerd en de financiële gevolgen zijn vaak zeer groot.