Het risico dat de ondernemer, directieleden, meewerkende partner of personeelsleden uitvallen kan grote gevolgen hebben voor de continuïteit van het bedrijf. De invloed van het wegvallen van bijvoorbeeld een technisch specialist, een financieel deskundige of verkoopleider kan voor de bedrijfsvoering heel groot zijn. Maar zeker ook de kosten van een ongeval, ziekte of arbeidsongeschiktheid van medewerkers vormen een aanzienlijk risico.