Het komt maar al te vaak voor dat door een materiële schade aan uw bedrijfsmatige bezittingen, een aanzienlijke gevolgschade ontstaat door gedeeltelijke of gehele stilstand van uw productie. Tijdens deze productiestilstand neemt de netto winst af terwijl uw vaste kosten gewoon doorlopen. Deze gevolgschade wordt ook wel bedrijfsschade genoemd.