De zakelijke verzekeringen vormen het sluitstuk van uw risicobeheer.

Aan de hand van het Risicoadvies bespreken wij welke risico’s het best kunnen worden afgedekt met een verzekering.

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • de verzekering van uw bedrijfsgebouwen en inventaris/zaken tegen bijvoorbeeld brand, storm of inbraakschade, maar ook de daaruit voortvloeiende bedrijfsschade.
  • de verzekering van uw aansprakelijkheid wanneer u tijdens uw werkzaamheden schade toebrengt aan anderen; zowel materiële schade als personenschade. De aansprakelijkheid kan ook ontstaan door het geven van verkeerde adviezen, waardoor een pure vermogensschade optreedt. Maar ook veroorzaakte milieuschade is een steeds vaker voorkomend probleem.
  • de verzekering die schade dekt tijdens bouw- of verbouwwerkzaamheden. Dit kan zowel schade zijn aan het te (ver)bouwen gebouw, maar bijvoorbeeld ook aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever, of schade aan hulpmaterialen.
  • de verzekering die de risico’s van cybercriminaliteit afdekt tegen bijvoorbeeld een systeeminbraak, hacking of cyber-afpersing, maar ook omzetverlies, aansprakelijkheid of boetes.
  • de verzekering van uw vervoermiddelen, zoals bestel-/personenauto’s en heftrucks; zowel  de aansprakelijkheid voor aanrijdingschade aan derden, als het casco van uw eigen voertuigen. Maar ook uw aansprakelijkheid voor het letsel dat uw medewerkers kunnen oplopen als bestuurders van motorvoertuigen.
  • de verzekering voor het risico dat zaken verloren gaan of beschadigd raken tijdens transport of verblijf in de bestelauto.
  • de verzekering van het risico van ziekte of arbeidsongeschiktheid, zowel van de medewerkers als van de directie.

Er zijn nog veel risico’s en verzekeringen denkbaar.

Van belang is dat u hierover wordt geadviseerd door een kantoor dat begrijpt wat u doet en op basis van een persoonlijke aanpak in staat is om met u hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en een op maat gesneden verzekeringspakket samen te stellen.

Vijlbrief Verzekeringen & Risicobeheer kan u via samenwerking met diverse gerenommeerde verzekeraars en andere marktpartijen in dit traject vakkundig van dienst zijn.